Remigiusz Koc

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Innowacje społeczne - od idei do praktyki
2022-11-08, 11:15 – 12:30


Psycholog społeczny, trener, praktyk biznesu, nauczyciel akademicki. Właściciel Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group”, mający doświadczenie w kierowaniu licznymi projektami skierowanymi do seniorów (w tym głównie w formie Domów Dziennego Pobytu). Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, absolwent st. magisterskich na kierunku psychologia oraz studiów licencjackich na kierunku politologia i nauki społeczne. W swojej pracy zajmuje się opracowaniem i wdrożeniem nowoczesnych metod i technik diagnozy psychologicznej. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z obszaru stosowanej psychologii społecznej, psychologii zarządzania.