Dr hab. prof. UMK

Magdalena Ligor

Dr hab. prof. UMK

Magdalena Ligor

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. Zainteresowania naukowe: techniki chromatograficzne (GC, TLC, HPLC), spektrometria mas (MS), metody przygotowania próbki (SPE, SFE, SPME, LLE), analiza surowców roślinnych, żywności i wody, oznaczanie VOCs, chemia biomedyczna, analiza śladowa. Osiągnięcia: liczba opublikowanych prac: 78 (z listy JCR i z poza tej listy); indeks h (Hirscha): 19; liczba cytowań: 1430 (Scopus 18.10.2022 r.); rozdziały do książek: 7; prezentacje na konferencjach: 112; staże naukowe: 11, post doc (Medical University, Innsbruck, Austria, 2007/2008); współtwórca patentu nr 208722. Podnoszenie własnych kwalifikacji: szkolenia, seminaria naukowe i kursy dokształcające (3). Nagrody: Zespołowe Nagrody Rektora UMK (7), Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej (1).