dr hab. n. med. prof. UWM

Agnieszka Owczarczyk-Saczonek,

dr hab. n. med. prof. UWM

Agnieszka Owczarczyk-Saczonek,

Jest przewodniczącą Oddziału Warmińsko- Mazurskiego PTD, sekretarzem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTD oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego od 1996r., a od 2013r vice-przewodniczącą oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTD, od 2013r. członkiem European Academy Dermatology and Venereology, od 2015r. European Society for Dermatological Research, a także Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych od 2010r. Główne obszary zainteresowań badawczych to: 1. Badanie patomechanizmów łuszczycy: a) rola cytokin i komórek regulatorowych b) rola rezydentnych komórek pamięci (TRM) c) związki łuszczycy z zaburzeniami metabolicznymi d) ocena jakości życia u pacjentów chorych na łuszczycę e) wczesna diagnostyka łuszczycowego zapalenia stawów na podstawie oceny płytek paznokciowych 2. Badanie nad związkami pochodzenia roślinnego – cyklitolami i możliwością wykorzystania ich w leczeniu łuszczycy i innych zaburzeniach metabolicznych 3. Analiza nad wykorzystaniem komórek macierzystych w terapii chorób skóry. 4. Badania nad wykorzystaniem procedur dermatologii estetycznej w korekcji i leczeniu chorych dermatologicznych oraz analiza i leczenie efektów niepożądanych związanych z procedurami estetycznymi