prof. dr hab.

Izabela Nowak

prof. dr hab.

Izabela Nowak

Podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu wystąpi w ramach:

Panel dyskusyjny - Chemia jako nauka centralna/uniwersalna nie tylko w medycynie i diagnostyce medycznej ale…
2022-11-07, 12:05 – 13:25

BIOG-NET: Założenia i plan realizacji WP3
2022-11-07, 15:45 – 16:00


Prof. dr hab. Izabela Nowak stopnie naukowe uzyskała na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: doktora w 1997 r., a doktora habilitowanego w 2006 r. na podstawie nagrodzonej Nagrodą Prezesa RM rozprawy związanej z właściwościami katalitycznymi nanoporowatych materiałów przeznaczonych do procesów utleniania w fazie ciekłej. W roku 2014 otrzymała tytuł profesora. Tworzyła specjalność Chemia Kosmetyczna, a od 2009 roku jest kierownikiem Zakładu Chemii Stosowanej WCh UAM - te nurty badawczo-dydaktyczne przeplatają się w ostatnich latach jej kariery zawodowej. Przebywała wielokrotnie na stażach naukowych, otrzymała wiele stypendiów (m.in. Fundacji Fulbrighta) i jest laureatką wielu nagród: m.in. nagrody ACS/IUPAC „Distinguished Women in Chemistry”. Od roku 2019 pełni funkcję Prezesa ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego.