Europejski Tydzień MŚP

KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM INNOWACJI, NAUKI, BIZNESU I SAMORZĄDU 2023

5–7 listopada 2023

Hotel Filmar, Toruń

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu

to wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje. Wiodącymi tematami dyskusji będą wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora nauki do biznesu oraz z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług.

Program

Poznaj harmonogram wydarzeń w ramach Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorzadu

Środowisko, a zdrowie człowieka

Żywność i jej jakość

Choroby cywilizacyjne a zdrowie człowieka

Miejsce: Hol, Hotel Filmar

Miejsce: Hol, Hotel Filmar

wejście za zaproszeniem

Uroczysta kolacja

DEBATA

Miejsce: Sala Kujawska, Hotel Filmar

REGIONALNE FORUM INNOWACJI 2023

Miejsce: Sala Pomorska+Piernikowa, Hotel Filmar

Optymalizacja kosztów energii – prezentacja omawia kwestie wykorzystania magazynów energii w kontekście profili zapotrzebowania na energię dla dowolnego odbiorcy energii, takiego jak przemysł, JST czy szpitale. W oparciu o wieloletnie doświadczenie związane z analizami systemów energicznych opartych na OZE z wykorzystaniem infrastruktury badawczej Centrum KEZO, przedstawione zostaną główne założenia dotyczące zwiększenia niezależności energetycznej dowolnego odbiory poprzez wykorzystanie źródeł OZE (PV, wiatr, CHP) oraz magazynów energii.

Miejsce: Sala Pomorska+Piernikowa, Hotel Filmar

Miejsce: Hol, Hotel Filmar

Podczas uroczystej Gali Regionalnego Forum Innowacji poznamy laureatów, wnoszących istotny wkład w rozwój innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki w województwie kujawsko-pomorskim, wręczając nagrody w ramach XIV edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, w tym certyfikat Innowacyjna Marka Regionu (InnoMaRe) i Made in Kujawsko-Pomorskie oraz Nagrody Specjalne! Inicjatywa pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia, Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Miejsce: Sala POMORSKA + KUJAWSKA, Hotel Filmar

Prelegenci

Przedstawiamy naszych znakomitych mówców

Organizator i pomysłodawca

Polska Akademia Nauk
Rada Doskonałości Naukowej
Pracodawcy Pomorza i Kujaw
Wyższa Szkoła Gospodarki
Komitet Chemii Analitycznej
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Chem
Politechnika Bydgoska
Senator
Ciechocinek
Przewodnicząca
Pessa
Uzdrowisko
Alchem
Shimpol
Witko
Cemis
Polygen
Wydarzenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego