fbpx

Gospodarka 4.0
Wyzwania dla biznesu i nauki.

Regionalne Forum Innowacji.
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej.

 

20 listopada 2019

HOTEL BULWAR, TORUŃ

już za:

Organizatorzy

Gospodarka 4.0: Dlaczego warto?

Regionalne Forum Innowacji to:

 • Aktualne trendy obowiązujące w sektorze biznesu i nauki;
 • Odpowiedź na pytanie jak z sukcesem przeprowadzić cyfrową transformację w firmie;
 • Pozyskanie nowych kontaktów biznesowych podczas networkingu;
 • Poznanie nowych rozwiązań w obszarze robotyzacji procesów w firmach;
 • Inspiracja poprzez przykłady case study;
 • Doradztwo nt. wsparcia MŚP poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Akademickie Forum Przedsiębiorczości to:

 • Aktywizowanie społeczności akademickiej i absolwentów Uniwersytetu do podejmowania działalności gospodarczej;
 • Zbliżenie ludzi nauki z otoczeniem gospodarczym, które rozwija się w oparciu o innowacje;
 • Przekazanie wiedzy na temat aktualnych uwarunkowań w jakich dochodzi do transferu innowacji (oczekiwania, bariery);
 • Poznanie oczekiwań przedstawicieli biznesu w stosunku do świata nauki;
 • Przedstawienie zakresu aktualnych badań prowadzonych na UMK i możliwości ich komercjalizacji.

PROGRAM KONFERENCJI

środa, 20.11.2019

12:00-13:30

Brunch Nauka-Biznes (sala Getynga)

Brunch Nauka-Biznes to seria prearanżowanych 25-minutowych spotkań  bilateralnych, podczas których przedsiębiorcy dyskutują z naukowcami potencjał współpracy, zgłoszony podczas rejestracji. Takie spotkania są jedną z najbardziej efektywnych form nawiązywania współpracy. Bezpośrednie rozmowy potencjalnych partnerów w jednym dniu i miejscu, stwarzają możliwości uzyskania wyczerpujących informacji nt. składanej propozycji oraz przedstawienia potencjału partnera i jego oczekiwań. (SALA GETYNGA)

13:30-14:00

Rejestracja

14:00-14:15

INAUGURACJA I POWITANIE GOŚCI

(RESTAURACJA HOTELOWA)

14:15-14:45

TRENDY 4.0. Nowe podejście w sektorze nauki i biznesu - Natalia Hatalska

14:45-15:05

Przerwa techniczna

15:05-15:45

LUNCH

Regionalne Forum Innowacji

(SALA FILADELFIA)

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej

(SALA GETYNGA)

15:45-16:15

prelekcja

Jak z sukcesem przeprowadzić cyfrową transformację MŚP?

dr Karolina Olszewska(Uniwersytet Wrocławski)

Cyfrowa transformacja jest obecnie jedną z kluczowych determinant rozwoju MŚP i wzmocnienia ich pozycji na rynku. Sam proces osiągnięcia dojrzałości cyfrowej wymaga holistycznego podejścia do strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, biorąc pod uwagę konieczność zmian w dotychczasowym modelu przywództwa, systemie produkcji i sposobach interakcji z klientami. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane filary skutecznego tworzenia cyfrowego, inteligentnego środowiska wraz z przykładami implementacji wybranych strategii i modeli cyfrowej transformacji innowacyjnych MŚP w krajach UE.

15:45-16:15

prelekcja

Współpraca z przedsiębiorstwami jako sposób na bycie lepszym naukowcem i lepszym dydaktykiem.

dr inż. Jakub Jasiczak(Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o. )

Część środowiska akademickiego postrzega projekty na rzecz biznesu za chałturę niegodną prawdziwego naukowca. Są i tacy, którzy masowo realizują proste zlecenia o charakterze usługowym (opinie, ekspertyzy), traktując je jako naturalne źródło dodatkowego zarobku. A czy współpraca B+R z biznesem może być ambitna i pomagać w tworzeniu znaczących publikacji oraz prowadzeniu ciekawych zajęć ze studentami? Jak będąc pracownikiem naukowo-dydaktycznym szukać takich projektów i jak wykorzystywać je w rozwoju zawodowym?

16:15-16:45

prelekcja

Nowe technologie na rzecz optymalizacji procesów w firmie

Ewa Mikos-Romanowicz(Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa / Siemens Sp. z o.o. )

Optymalizacja procesów to klucz do sukcesu działalności firm. W zależności od potrzeb może być ona nastawiona na maksymalizację przychodów, zminimalizowanie kosztów, czy przyspieszenie pracy. W każdym scenariuszu należy uwzględnić szereg czynników, które definiują otoczenie danego przedsiębiorstwa. Poprzez optymalizację procesu należy rozumieć dopasowanie łańcucha działań zmierzających do wytworzenia wartości odpowiadających wymaganiom klientów / specyfice danego rynku do obecnej sytuacji firmy i celów, jakie przedsiębiorstwo chce osiągnąć.

16:15-16:45

panel dyskusyjny

Czy Uczelnie w regionie są gotowe na Przedsiębiorcę?

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr inż. Dariusz Mikołajewski(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr inż. Adam Mroziński(Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy), prof. dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Marta Olszewska( Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu), Jarosław Wojtulewicz(Apator S.A.),

Jak dobrze znamy potrzeby i oczekiwania biznesu? Dlaczego uczelnie nie tworzą strategii badań aplikacyjnych? Z czego wynika problem ciągle zbyt małej elastyczności w działaniu uczelni? Jak zachęcać naukowców do współpracy z biznesem i jak tworzyć interdyscyplinarne zespoły? Panel dyskusyjny, poprzez stawianie trudnych pytań, pozwoli na pogłębioną dyskusję o stanie faktycznym współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.

16:45-17:15

prelekcja

Robotyzacja – nowa moda czy rzeczywista potrzeba?

Mgr inż. Jakub Malewicz(Lean-Tech Sp. z .o.o.)

Kluczowe zalety nowatorskich technologii wpływają na wzrost zainteresowania systemami automatyki wśród szerokiego kręgu odbiorców, nie mniej jednak czy to jest jeszcze pewien trend, któremu dobrze jest się poddać czy może „być albo nie być” dla małych i średnich firm produkcyjnych? W oparciu o doświadczenie w zakresie realizacji wdrożeń, prelegent (firma sukcesu) opowie o własnych obserwacjach tego w jaki sposób użytkownicy korzystają z nowych rozwiązań technologicznych.

16:45-17:15

panel dyskusyjny

Konstytucja dla Nauki 2.0 w Gospodarce 4.0. Czy nowa ustawa o nauce sprzyja transferowi technologii?

Rafał Komar (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)  Konstytucja dla Nauki, zwana Ustawą 2.0., wprowadza nowe zasady działania uczelni. Kładzie szczególny nacisk na podnoszenie poziomu badań naukowych i kształcenia, otwiera szersze możliwości w zakresie transferu (komercjalizacji) wyników badań naukowych i prac rozwojowych, działalności popularyzującej naukę i współpracy szkół wyższych z otoczeniem zewnętrznym. Nowe ramy działania rodzą jednak wiele pytań i wątpliwości. Czy nowa ustawa o nauce realnie sprzyja transferowi technologii? Spróbujemy znaleźć odpowiedź na to i wiele innych pytań.

17:15-17:45

prelekcja

Wsparcie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw

Jan Filip Staniłko(Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)

By ułatwić przedsiębiorcy asymilację cyfrowych przekształceń, niezbędne jest dostarczenie narzędzi docelowego wparcia procesów produkcyjnych, usługowych czy organizacyjnych. Posłuchajmy o tym jakie wsparcie w tym zakresie proponuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

17:15-17:45

panel dyskusyjny

Sukcesy i porażki współpracy Nauka – Biznes

Aleksandra Radtke(Nano-implant Sp. z o.o.), Paweł Matlakiewicz(Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o.), dr inż. Jakub Jasiczak(Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o. ), Beata Styś(Assiduus Consulting Sp. z o.o),

Przykłady sukcesów współpracy i lekcje dla innych.

Przykłady porażek współpracy i lekcje dla innych.

Rekomendacje konkretnych działań zbliżających naukę i biznes.

17:45-18:00

Przerwa techniczna

18:00-21:00

UROCZYSTA GALA FINAŁOWA

konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2019,
nagroda JM Rektora UMK dla Innowatora UMK.

(RESTAURACJA HOTELOWA)

18:00-18:15

POWITANIE GOŚCI

18:15-18:45

Komercjalizacja 4.0 - przyszłość współpracy biznesu i nauki

Panel dyskusyjny

dr Karolina Olszewska (Uniwersytet Wrocławski), Ewa Mikos-Romanowicz (Przewodnicząca Komisji ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa / Siemens Sp. z o.o. ), prof. dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa (Pełnomocnik Dziekana WNEiZ UMK ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym), dr inż. Jakub Jasiczak (Prezes SC UE Sp. z o.o.)

18:45-19:30

Rozstrzygnięcie XI edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, nagroda JMR UMK dla Innowatora UMK

19:30-21:00

BANKIET

Prelegenci

Jarosław Wojtulewicz

Apator S.A.

Aleksandra Radtke

Nano-implant Sp. z o.o.

prof. dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Karolina Olszewska

Uniwersytet Wrocławski

dr inż. Dariusz Mikołajewski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Mgr inż. Jakub Malewicz

Lean-Tech Sp. z .o.o.

Natalia Hatalska

infuture.institute

Jan Filip Staniłko

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2019

Zapraszamy do XI edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.

Kto zostanie liderem Innowacji w 2019 roku? Finał konkursu nastąpi podczas Regionalnego Forum Innowacji, kiedy to poznamy najlepsze innowacje w nauce i biznesie. Konkurs to promocja innowacyjnych rozwiązań naukowców i przedsiębiorców sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim.

Konkurs Innowator UMK

Akademickie Forum Przedsiębiorczości to świetna okazja, by wyróżnić pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy prowadzą innowacyjne badania, odpowiadające potrzebom rynku. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw, wypromowanie ich, ale też symboliczne wsparcie finansowe. Podczas uroczystej Gali wydarzenia zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma tytuł „Innowator UMK”.

Więcej o konkursie

Zarezerwuj swoje miejsce

Udział w Wydarzeniu to świetna okazja, aby zetknąć się z najnowszymi trendami w świecie biznesu i nauki oraz by spotkać potencjalnych partnerów, klientów i kontrahentów.
Rezerwuj miejsce
Zobacz lokalizację Forum

HOTEL BULWAR

Bulwar Filadelfijski 18

87-100 Toruń

pokaż na mapie Google

Patronat honorowy

Patronat medialny